Rada Wydziału

 

RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Dziekan i prodziekani


1. dr hab. inż., prof. UZ Piotr Kułyk - Dziekan
2. dr hab. inż.,prof. UZ Sebastian Saniuk – Prodziekan ds Nauki
3. dr Paweł Szudra– Prodziekan ds Jakości Kształcenia
4. dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko – Prodziekan ds Studenckich (bez prawa do głosowania)


Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. Graczyk Magdalena, prof. dr hab. inż.
 2. Belzyt Leszek, prof. dr hab.
 3. Borys Grażyna, prof. dr hab.
 4. Borys Tadeusz, prof. dr hab.
 5. Czyżewski Andrzej, prof. dr hab.
 6. Gołdyka Leszek, prof. dr hab.
 7. Kokocińska Małgorzata, prof. dr hab.
 8. Krawczyk Stanisław, prof. dr hab.
 9. Sikora Jan, prof. dr hab.
10. Skalik Jan, prof. dr hab.
11. Skawińska Eulalia, prof. dr hab.
12. Stankiewicz Janina, prof. dr hab. inż.
13. Tomidajewicz Janusz, prof. dr hab.
14. Danielak Wiesław, dr hab. inż. prof. UZ
15. Mazur Karolina, dr hab. inż., prof. UZ
16. Niewiadomski Przemysław, dr hab. inż. prof. UZ
17. Nikiel Sławomir, dr hab inż. prof. UZ
18. Sługocki Waldemar, dr hab. prof. UZ
19. Sobotkiewicz Dariusz, dr hab. prof. UZ
20. Świadek Arkadiusz, dr hab., prof UZ
21. Witkowski Krzysztof, dr hab. inż., prof UZ


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich


1. dr Mariola Michałowska
2. dr Moczulska Marta
3. dr inż. Zarębska Joanna

Przedstawiciel Administracji Wydziału


1. mgr inż. Anna Greinert


Przedstawiciele samorządu studenckiego


1. Celińska Elżbieta
2. Janiak Radosław
3. Krompiewski Adam
4. Kwiatkowski Maciej
5. Motykiewicz Małgorzata
6. Ratajczak Joanna
7. Sikora Marcin
8. Stępień Natalia


Przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

1. dr inż. Maciej Dzikuć - (bez prawa do głosowania)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2018/2019:
•    20.09.2018r.
•    25.10.2018r.
•    22.11.2018r.
•    13.12.2018r.
•    31.01.2019r.
•    21.03.2019r.
•    23.05.2019r.
•    27.06.2019r.