Rada Wydziału

 

RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Dziekan i prodziekani


1. dr hab. inż., prof. UZ Piotr Kułyk - Dziekan
2. dr hab. inż.,prof. UZ Sebastian Saniuk – Prodziekan ds Nauki
3. dr Paweł Szudra– Prodziekan ds Jakości Kształcenia
4. dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko – Prodziekan ds Studenckich (bez prawa do głosowania)


Profesorowie i doktorzy habilitowani


1. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
2. prof. dr hab. Grażyna Borys
3. prof. dr hab. Tadeusz Borys
4. prof. dr hab. Leszek Gołdyka
5. prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
6. prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
7. prof. dr hab. Barbara Olszewska
8. prof. dr hab. Jan Skalik
9. prof. dr hab. Eulalia Skawińska
10. prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz 
11. prof. dr hab Janusz Tomidajewicz
12. prof. dr hab inż. Stanislaw Urban
13. dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
14. dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
15. dr hab. Paul Dieter Kluge, prof.UZ
16. dr hab inż Karolina Mazur, prof. UZ
17. dr hab. inż Sławomir Nikiel., prof. UZ
18. dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ
19. dr hab Dariusz Sobotkiewicz. prof. UZ
20. dr hab. Arkadiusz Świadek, prof.UZ
21. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ
22. dr hab Gernot Zellmer. prof. UZ


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich


1. dr Mariola Michałowska
2. dr Moczulska Marta
3. dr inż. Zarębska Joanna

Przedstawiciel Administracji Wydziału


1. mgr inż. Anna Greinert


Przedstawiciele samorządu studenckiego


1. Weronika Dorozińska
2. Ewelina Gaweł
3. Magdalena Jędrzejczak
4. Maciej Kwiatkowski
5. Paulina Stańko


Przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

1. dr inż. Maciej Dzikuć - (bez prawa do głosowania)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017:
• 22 września 2016 r.
• 20 października 2016 r.
• 24 listopada 2016 r.
• 15 grudnia 2016 r.
• 19 stycznia 2017 r.
• 23 marca 2017 r.
• 20 kwietnia 2017 r.
• 25 maja 2017 r.
• 22 czerwca 2017 r.