Rada Wydziału

 

 

 

RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

L.p.

Nazwisko i imię członka Rady Wydziału

1

Kułyk Piotr, dr hab. inż., prof. UZ

2

Saniuk Sebastian, dr hab. inż., prof. UZ

3

Szudra Paweł, dr

4

Leszek Kaźmierczak-Piwko, dr inż.

5

Borys Tadeusz, prof. dr hab.

6

Gołdyka Leszek, prof. dr hab.

7

Graczyk Magdalena, prof. dr hab. inż.

8

Krawczyk Stanisław, prof. dr hab.

9

Skalik Jan, prof. dr hab.

10

Skawińska Eulalia, prof. dr hab.

11

Stankiewicz Janina, prof. dr hab. inż.

12

Tomidajewicz Janusz, prof. dr hab.

13

Urban Stanisław, prof. dr hab inż.

14

Belzyt Leszek, dr hab. prof. UZ

15

Danielak Wiesław, dr hab. inż. prof. UZ

16

Kluge Paul Dieter, dr hab. prof .UZ

17

Mazur Karolina, dr hab. inż., prof. UZ

18

Nikiel Sławomir, dr hab inż. prof. UZ

19

Sługocki Waldemar, dr hab. prof. UZ

20

Świadek Arkadiusz, dr hab., prof UZ

21

Witkowski Krzysztof, dr hab. inż., prof UZ

22

Zellmer Gernot, dr hab., prof. UZ

23

Michałowska Mariola, dr

24

Moczulska Marta, dr

25

Zarębska Joanna, dr

26

Greinert Anna,   mgr inż.

27

Dorozińska Weronika

28

Gaweł Ewelina

29

Jędrzejczak Magdalena

30

Kwiatkowski Maciej

31

Stańko Paulina

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017:
•    22 września 2016 r.
•    20 października 2016 r.
•    24 listopada 2016 r.
•    15 grudnia 2016 r.
•    19 stycznia 2017 r.
•    23 marca 2017 r.
•    20 kwietnia 2017 r.
•    25 maja 2017 r.
•    22 czerwca 2017 r.