Pracownia Kształcenia Językowego

Kierownik

mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Pozostali pracownicy:

Język angielski:
mgr Jolanta Pacewicz - Johansson     - starszy wykładowca
mgr Beata Pakulska            - starszy wykładowca
mgr Mariola Szajna            - wykładowca
Język niemiecki:
mgr Dawid Maciarz            - wykładowca
mgr Alicja Tyliszczak-Camona        - wykładowca

 

 

język obcy:

sylabus

egzamin

warunki zaliczenia