Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej

 

kierownik - dr hab. inż. Sławomir Nikiel  - prof. UZ

Pozostali pracownicy:
dr inż. Maciej Dzikuć                         - adiunkt
dr Sławomir Kłosowski                      - adiunkt
dr inż. Paweł Kużdowicz                    - adiunkt
dr Marta Mazurkiewicz                       - adiunkt
dr inż. Marcin Relich                          - adiunkt
dr Liliana Ważna                                - adiunkt
mgr Tomasz Łagutko                          - asystent