Zakład Stosunków Międzynarodowych

Kierownik:

dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Pozostali pracownicy: