Zakład Polityki Regionalnej

 

Kierownik - dr hab. Waldemar Sługocki  – prof. UZ

Pozostali pracownicy:
dr Edward Jakubowski - adiunkt
dr Jarosław Flakowski - adiunkt

mgr Tymon Ostrouch - asystent