Zakład Polityki Regionalnej

 

Kierownik - dr hab. Waldemar Sługocki  – prof. UZ
Pozostali pracownicy:
dr Edward Jakubowski            - adiunkt