Zakład Polityki Regionalnej

 

Kierownik - dr hab. Waldemar Sługocki  – prof. UZ

Pozostali pracownicy:

dr Edward Jakubowski - adiunkt
dr Jarosław Flakowski - adiunkt
dr Sławomir Kotylak - adiunkt
dr Anna Łoś-Tomiak - adiunkt
mgr Tymon Ostrouch - asystent