Zakład Zarządzania Wartością

Kierownik:

dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Pozostali pracownicy:
dr inż. Anna Gondek            - adiunkt
mgr Monika Inków             - asystent
mgr Magdalena Wasylkowska         - asystent


dr inż. Anna Gondek
mgr Monika Inków

Harmonogram seminariów w semestrze letnim 2013 roku.

Godzina 1045 sala 115 A0

Data

Imię i nazwisko

Temat

11.04.2013

dr inż. Anna Gondek

Możliwości stosowania metaanalizy w nauce o  zarządzaniu i ekonomii

25.04.2013

dr Joanna Wyrwa

Kapitał społeczny a innowacyjność organizacji

09.05.2013

dr Dorota Roszkowska-Hołysz

Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w aspekcie zróżnicowania wieku

16.05.2013

mgr Alina Piatyszek-Pych

Specjalne sfery ekonomiczne a rozwój klastrów gospodarczych

23.05.2013

dr Janina Jędrzejczak-Gas

Wstępne założenia rozprawy habilitacyjnej

6.06.2013

mgr Mariusz Malinowski

Wpływ infrastruktury transportu na rozwój przedsiębiorstw w regionie