Zakład Logistyki

Kierownik

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski,  prof. UZ.

Biogram  

Publikacje

Pozostali pracownicy:

Pozostali pracownicy:

dr inż. Dorota Kużdowicz        - adiunkt
dr Katarzyna Huk            - adiunkt
dr Agnieszka Perzyńska        - adiunkt
mgr inż. Wiesław Wasilewski        - wykładowca
mgr Mateusz Kurowski         - asystent