Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości

Kierownik:

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

Pozostali pracownicy:
dr Piotr Dzikowski            - adiunkt
dr Marek Tomaszewski            - adiunkt
mgr Jadwiga Gorączkowska         -asystent
mgr Marlena Płonka            -asystent