Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości

Kierownik:

dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ - dyżur czwartek 11:00-13:00  p. 116 A0

Pozostali pracownicy:

dr Jolanta Skierska             - adiunkt  p.144 A0
mgr Maciej Mamet            - asystent p. 144 A0