Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ

Pozostali pracownicy:
prof. dr hab. Leszek Gołdyka    - prof. zw.
prof. dr hab. Jan Skalik         - prof. zw.
dr inż. Hanna Bortnowska     - adiunkt
dr inż. Marzena Góralczyk     - adiunkt
dr inż. Patrycja Łychmus     - adiunkt
dr Marta Moczulska         - adiunkt
dr Renata Maciejewska         - adiunkt
dr Bartosz Seiler         - adiunkt