Katedra Makroekonomii i Finansów

Kierownik

prof. dr hab. Eulalia Skawińska, prof. zw. UZ

Pozostali pracownicy:
dr Anna Niewiadomska            - adiunkt.
dr Iwona Lubimow-Burzyńska        - adiunkt
dr inż. Anetta Barska            - adiunkt
dr Joanna Wyrwa            - adiunkt
mgr Piotr Bromber             - asystent

 

Skrypt do przedmiotu Finanse publiczne - I.Lubimow-Burzynska

Oferta współpracy Katedry Makroekonomii i Finansów z otoczeniem: przedsiębiorstwami oraz organizacjami, w tym użyteczności publicznej