Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Kierownik

dr hab. inż. Sebastian Saniuk,  prof. UZ.

Sebastian Saniuk

 

Pozostali pracownicy:

prof. zw. dr hab. Stanisław Krawczyk

dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ

dr Maciej Kozaryn

dr Anna Ludwiczak

dr Paweł Szudra

mgr Beata Barnowska

mgr Przemysław Dulewicz

mgr Justyna Szczanowicz

mgr Arkadiusz Zagajewski

 

Profil naukowy Katedry

 

 

Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych to zespół naukowy specjalistów  w obszarze zastosowań nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania, systemów zarządzania i inżynierii zarządzania usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, z szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi w zakresie kreowania więzi kooperacyjnych.

 

Kadra
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 9 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

1 profesor zwyczajny,

2 profesorów nadzwyczajnych UZ,

3 adiunktów,

3 asystentów.

 

Profil dydaktyczny Katedry

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry to, m.in.:

•    Analiza ryzyka
•    Badania operacyjne w logistyce
•    Controlling logistyczny
•    E-commerce
•    Ekonomika produkcji
•    Gospodarka magazynowa
•    Gospodarka magazynowa i zapasami
•    Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem
•    Koszty logistyki przedsiębiorstw
•    Lean Management
•    Lean Manufacturing
•    Lokalizacja przedsiębiorstw
•    Metody i techniki organizatorskie
•    Metody ilościowe w logistyce
•    Optymalizacja decyzji produkcyjnych
•    Organizacja i zarządzanie
•    Organizacja systemów produkcyjnych
•    Planowanie przepływu produkcji
•    Podstawy controllingu
•    Podstawy logistyki
•    Projektowanie procesów
•    Projektowanie systemów logistycznych
•    Sieci logistyczne
•    Sieciowe formy współpracy
•    Społeczna odpowiedzialność biznesu
•    Strategie lokalizacji
•    Symulacja procesów logistycznych
•    Systemy zarządzania
•    Teoria podejmowania decyzji
•    Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
•    Zarządzanie międzynarodowe
•    Zarządzanie produkcją
•    Zarządzanie produkcją i usługami
•    Zintegrowane planowanie w systemie ERP

 

Specjalność prowadzona przez Katedrę

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia)

Strategie rozwoju biznesu (kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia) - specjalność prowadzona wspólnie z Katedrą Ekonomii Międzynarodowej