Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

 

Kierownik:

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ

Pozostali pracownicy:

prof. dr hab. Jan Skalik

mgr Monika Inków

dr Iwona Lubimow-Burzyńska

mgr Tomasz Łagutko

Skrypt do przedmiotu Finanse publiczne - I.Lubimow-Burzynska