Katedra Controllingu

 

Kierownik:
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ

Pozostali pracownicy:

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ

dr Maciej Kozaryn

dr inż. Anna Łobos

mgr Magdalena Wasylkowska