Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Kierownik

dr hab. inż. Sebastian Saniuk,  prof. UZ.

Sebastian Saniuk

 

Pozostali pracownicy:

prof. dr hab. Leszek Gołdyka

dr hab. Leszek Kania, prof. UZ

mgr Beata Barnowska

mgr Przemysław Dulewicz

dr Anna Ludwiczak

dr Paweł Szudra

mgr Arkadiusz Zagajewski

 

Profil naukowy Katedry

 

Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych to zespół naukowy specjalistów  w obszarze zastosowań nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania, systemów zarządzania i inżynierii zarządzania usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, z szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi w zakresie kreowania więzi kooperacyjnych.

 

Kadra
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 7 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

1 profesor zwyczajny,

1 profesorów nadzwyczajnych UZ,

3 adiunktów,

2 asystentów.

 

Profil dydaktyczny Katedry

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry to, m.in.:

•    Analiza ryzyka
•    Badania operacyjne w logistyce
•    Controlling logistyczny
•    E-commerce
•    Ekonomika produkcji
•    Gospodarka magazynowa
•    Gospodarka magazynowa i zapasami
•    Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem
•    Koszty logistyki przedsiębiorstw
•    Lean Management
•    Lean Manufacturing
•    Lokalizacja przedsiębiorstw
•    Metody i techniki organizatorskie
•    Metody ilościowe w logistyce
•    Optymalizacja decyzji produkcyjnych
•    Organizacja i zarządzanie
•    Organizacja systemów produkcyjnych
•    Planowanie przepływu produkcji
•    Podstawy controllingu
•    Podstawy logistyki
•    Projektowanie procesów
•    Projektowanie systemów logistycznych
•    Sieci logistyczne
•    Sieciowe formy współpracy
•    Społeczna odpowiedzialność biznesu
•    Strategie lokalizacji
•    Symulacja procesów logistycznych
•    Systemy zarządzania
•    Teoria podejmowania decyzji
•    Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
•    Zarządzanie międzynarodowe
•    Zarządzanie produkcją
•    Zarządzanie produkcją i usługami
•    Zintegrowane planowanie w systemie ERP

 

Specjalność prowadzona przez Katedrę

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia)

Strategie rozwoju biznesu (kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia) - specjalność prowadzona wspólnie z Katedrą Ekonomii Międzynarodowej