Skład Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

 

dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ

dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ

dr inż. Hanna Bortnowska

dr Jarosław Flakowski

dr Katarzyna Huk

dr Anna Ludwiczak

dr Barosz Seiler

mgr Monika Inków

mgr Mateusz Kurowski