Skład Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

 

 

dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

 

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ

 

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ

 

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ

 

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ

 

dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

 

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

 

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ

 

dr inż. Hanna Bortnowska

 

dr Jarosław Flakowski

 

dr Katarzyna Huk

 

dr Anna Ludwiczak

 

dr inż. Marcin Relich

 

dr Barosz Seiler

 

mgr Monika Inków

 

mgr Mateusz Kurowski