Katedra Polityki Regionalnej

 

Kierownik - dr hab. Waldemar Sługocki  – prof. UZ

Pozostali pracownicy:

prof. dr hab. Jan Sikora
dr Jarosław Flakowski
dr Edward Jakubowski
dr Sławomir Kotylak
dr Anna Łoś-Tomiak
dr Tymon Ostrouch