Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

 

Kierownik - dr hab. inż.  Piotr Kułyk       - prof. UZ


Pozostali pracownicy:


prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
prof. dr hab. Grażyna Borys
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
mgr Łukasz Augustowski
dr Zbigniew Binek
mgr Piotr Dubicki
dr inż. Maria Dzikuć
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz
dr Alicja Janusz
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Renata Manacka
dr inż. Mariola Michałowska
dr Dorota Roszkowska-Hołysz
dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek
dr Cezary Kąkol