Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości

Kierownik:

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

Pozostali pracownicy:
prof. dr hab. Emil Panek
dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
dr inż. Piotr Dzikowski
dr Jadwiga Gorączkowska
mgr Alicja Majewska
dr Marek Tomaszewski