Katedra Makroekonomii i Finansów

Kierownik

prof. dr hab. Eulalia Skawińska, prof. zw. UZ

Pozostali pracownicy:
dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
mgr Piotr Bromber
dr Anna Niewiadomska
dr Joanna Wyrwa

Oferta współpracy Katedry Makroekonomii i Finansów z otoczeniem: przedsiębiorstwami oraz organizacjami, w tym użyteczności publicznej