Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

 

prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Czyżewski

 

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

prof. dr hab. Eulalia Skawińska

prof. dr hab. Emil Panek

dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ

dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ

dr inż. Janusz Adamczyk

mgr Łukasz Augustowski

dr inż. Anetta Barska

dr inż. Piotr Dzikowski

dr inż. Maria Dzikuć

dr inż. Maciej Dzikuć

dr Jadwiga Gorączkowska

dr Edward Jakubowski

dr Janina Jędrzejczak-Gas

dr Sławomir Kotylak

dr inż. Mariola Michałowska

dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek

dr Marek Tomaszewski

dr Joanna Wyrwa