STUDIA PODYPLOMOWE TRANSPORT I SPEDYCJA

 

STUDIA PODYPLOMOWE TRANSPORT I SPEDYCJA

 

Czas trwania: 2 semestry

Miejsce odbywania się zajęć: Uniwersytet Zielonogórski, bud A-0 ul. Podgórna 50

Koszt to tylko: 1 600 zł za semestr

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Rekrutacja we wrześniu każdego roku

Słuchacze otrzymają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Celem studiów podyplomowych Transport I Spedycja jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Transport i Spedycja jest zatem przekazanie słuchaczom wiedzy na temat specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

 • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego
  o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
 • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi
  w imieniu przewoźnika drogowego,
 • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych
  i spedycyjnych,
 • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
 • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.

Biuro Studiów:

Katedra Logistyki

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

 Kierownik studiów: dr Agnieszka Perzyńska

         a.perzynska(AT)wez.uz.zgora.pl

KATALOG PRZEDMIOTÓW

 

Więcej informacji na transport.uz.zgora.pl