Oferta

 

Oferta tematyczna seminarium dyplomowego dla drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków:

oraz studiów drugiego stopnia kierunku Logistyka.

 

Wybór prowadzących seminarium rozpocznie się w środę 13 marca 2019 roku.