Seminarium dyplomowe

 

Studenci, którzy nie dokonali wyboru promotora

zostali przypisani do prowadzących seminarium - informacja w dziekanacie

 

 

Proponowany zakres tematyczny seminariów

(dostępny również w zakładce Studia->Seminarium)

 

 

 

 

Dr hab. Tatiana Ronginska,, prof. UZ