Praktyki

Praktyki zawodowe - informacje

Regulamin zawodowych praktyk studenckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Ramowy program praktyki ciągłej

Regulamin określający zakres obowiązków koordynatora praktyk

 

Formularze dla poszczególnych kierunków:

Ekonomia dla odbywających praktykę (ZIP)

Ekonomia dla pracujących ubiegających się o zaliczenie (ZIP)

 

Zarządzanie dla studentów odbywających praktykę (ZIP)

Zarządzanie dla pracujących ubiegających się o zaliczenie (ZIP)

 

Logistyka studia niestacjonarne (ZIP)

Logistyka studia stacjonarne (ZIP)

 

Bezpieczeństwo narodowe dla studentów odbywających praktykę (ZIP)

Bezpieczeństwo narodowe dla pracujących ubiegających się o zaliczenie (ZIP)

 

Koordynatorzy praktyk dla poszczególnych kierunków

Zarządzanie

dr Renata Maciejewska

Dyżur koordynatora praktyk: czwartek DN 11.20 -12.50,

Budynek Główny A-0, p. 120

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ekonomia

dr inż. Mariola Michałowska

Dyżur koordynatora praktyk: wtorek 10.00-11.00 (korzystając z Google Meet; kod spotkań: t7d2427)

Budynek A-0, p. 145

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 731 385 062

 

Logistyka

dr Agnieszka Perzyńska

Dyżur koordynatora praktyk: czwartek DP 8:50-9:35

Budynek A-0, p. 16d

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Bezpieczeństwo narodowe

dr Edward Jakubowski

Dyżur koordynatora praktyk: poniedziałki DN 15.00-16:30

Budynek A-0, łącznik WEZ A5, p. 8

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Praktyki studenckie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają zaliczeniu na równi z innymi zajęciami objętymi planem i programem studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

 

 

I. Dokumentacja przebiegu praktyki obejmuje:

1. Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich odbywanych na podstawie skierowania Uczelni, załącznikiem do porozumienia (Ramowy program praktyki) oraz polisą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki (wszystkie dokumenty dostarczone w 2 egzemplarzach).

2. Dzienniczek praktyk wraz z oceną i opinią o przebiegu praktyki wystawioną przez podmiot przyjmujący studenta na praktykę oraz ankietą oceny praktyki wypełnianą przez zakład pracy.

 

II. Studenci ubiegający się o zwolnienie z praktyk i zaliczenie ich na podstawie wykonywanej pracy

składają podanie do Koordynatora praktyki o wyrażenie zgody na zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej pracy.

Do podania należy dołączyć:

1.        Oświadczenie dla osób pracujących.

2.        Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

3.        Ocenę i opinię o przebiegu pracy zawodowej zaliczanej na poczet odbytej praktyki studenckiej.

 

Wszelkich informacji udziela koordynator praktyk.