Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych

wytyczne do przygotowania prac dyplomowych  .docx
dostępne też:
w zakładce Studenci -> Materiały do pobrania