Regulaminy i formularze

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin zawodowych praktyk studenckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania


Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim


Instrukcja na wypadek zdarzeń losowych


Procedura postępowania w przypadku dyskryminacji, mobbingu i przemocy


RODO

 

FORMULARZE PODAŃ: