Odbiór dyplomów

Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania proszeni są o odbieranie dyplomów w Dziekanacie w godzinach przyjęć studentów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Do odbioru dyplomu konieczne są dokumenty:

  • legitymacja studencka
  • karta obiegowa
  • dowód opłaty za dyplom
  • dowód osobisty