Pytania do egzaminu dyplomowego

Kierunek studiów:

1. Ekonomia

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

2. Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

3. Bezpieczeństwo narodowe

       studia pierwszego stopnia

       studia drugiego stopnia

4. Logistyka

      studia pierwszego stopnia