Pytania do egzaminu dyplomowego

Kierunek studiów:

1. Ekonomia

studia pierwszego stopnia

2. Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

3. Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia