Skład

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Dziekan,  Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

 

dr inż. Leszek Kaźmierczak – Piwko

Prodziekan ds. Studenckich

 

dr inż. Mariola Michałowska            

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Ekonomii i Finansów

 

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości   

 

 

inż. Marcin Sikora
Przedstawiciel studentów