Department of Human Resources Management in Organisations

Kierownik katedry:

prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz 

dr inż. Marzena Góralczyk

dr inż. Piotr Kułyk

dr inż. Patrycja Łychmus

dr inż. Hanna Bortnowska

dr Marta Moczulska

dr Bartosz Seiler