Skład Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

 

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

dr inż. Hanna Bortnowska

dr Katarzyna Huk

dr Anna Ludwiczak

dr Barosz Seiler

mgr Monika Inków

mgr Mateusz Kurowski