The Faculty Council

Council of the Faculty of Economics and Management for the academic year 2012/2013

- prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ - Dziekan

- dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

- dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki

- prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk , prof. zw. UZ

- prof. dr hab. inż. Jan Jagielski, prof. zw. UZ

- prof. dr hab. Bogusław Liberadzki prof. nadzw.

- prof. dr hab. Eulalia Skawińska, prof. nadzw.

- prof. dr hab. Jarosław Witkowski, prof. nadzw.

- dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ

- dr hab. Andrzej Graczyk, prof. UZ

- dr hab. Paul Dieter Kluge, prof .UZ

- dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

- dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UZ

- dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

- dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ

- dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

- dr hab. Arkadiusz Świadek, prof UZ

- dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ

- dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek

- dr Zbigniew Binek

- dr Paweł Szudra

- mgr inż. Leszek Kaźmierczak Piwko

The representative of the Department of Administration

- mgr inż. Anna Greinert

Representatives of the Student

- Maciej Gawron

- Tomasz Łagutko

- Justyna Słonimiec

- Paulina Szatkowska

- Arkadiusz Zagajewski