Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty

STUDIA PODYPLOMOWE

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po roku 2013.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2013-2020, umiejętności przygotowywania kart projektowych, podstaw przygotowywania studiów wykonalności, czy też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

ue

CZAS TRWANIA: Dwa semestry - rok

OPŁATA ZA SEMESTR: 1600 zł

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

REKRUTACJA: Od 1 września do 14 października każdego roku

WYMAGANE DOKUMENTY:

-     podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php),

-          2 zdjęcia

-          kserokopia dowodu osobistego,

-          dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,

-          dyplom lub odpis dyplomu

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 14 października

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.

tel. + 48 68 328 25 55

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.