Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji

 

Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i produkcji - studia podyplomowe WEZ UZ

 

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I PRODUKCJI
Studia podyplomowe doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: podgrupa biznesu i administracji
KOD ISCED KIERUNKU 0417
CZAS TRWANIA: dwa semestry – rok
OPŁATA ZA SEMESTR: 1800 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Charakterystyka studiów oraz sylwetka absolwenta:

Celem kształcenia jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu logistycznego i produkcyjnego, który potrafi kompleksowo symulować proces logistyczny i produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem.

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do:

 • logistyków wszystkich szczebli;
 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych i produkcyjnych;
 • kierowników produkcji;
 • menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta;
 • analityków procesowych;
 • pracowników służb utrzymania ruchu;
 • kontrolerów/analityków jakości;
 • pracowników biura konstrukcyjnego lub projektowego.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Studia podyplomowe wyposażą słuchaczy w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów (logistycznych i produkcyjnych) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim), które umożliwiają obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów poprzez zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie właściwej decyzji.

Informacje dodatkowe:

Narzędzia do symulacji umożliwiają podęcie decyzji w oparciu o prognozowanie zachowania wybranego systemu w przyszłości i przewidzenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Symulacje pozwalają na testowanie nowych rozwiązań, zwiększając sukces i bezpieczeństwo nowych wdrożeń, podnosząc bezpieczeństwo techniczne, minimalizują ilość popełnionych błędów oraz pozwalają na kontrolę ryzyka kontraktowego. Praktyczny charakter studiów odzwierciedlają treści (zgodne z oczekiwaniami pracodawców), kadra (praktycy) oraz metody dydaktyczne.

REKRUTACJA:

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozpoczyna się 1 października 2020 r. i trwa do 30 października 2020 r. Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Sekretariacie Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (30 miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 20 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie:
  https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
 • dyplom lub odpis dyplomu,
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 października 2020 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11
65-246 Zielona Góra.
tel. + 48 68 328 25 55
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Maciej Kozaryn
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Katedra Controllingu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 603568612

Więcej szczegółów na stronie modelowanie.wez.uz.zgora.pl/ 

flexim