Economy

ekonomiaEconomy

 You can expand your knowledge of social disciplines such as sociology, psychology, social communication. If You choice Economy, You'll gain the ability to make economy analyzes and use latest computer skills.

 

Bardzo nowoczesny kierunek oferuje Ci kształcenie języków obcych na poziomie biegłości co najmniej B2 oraz pragniesz nabyć praktycznej wiedzy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Osoba kończąca Ekonomię potrafi wyszukiwać i gromadzić dane empiryczne, swobodnie porusza się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych, a także wykazuje umiejętności zarządcze. Sprawnie dokonuje oceny i formułuje cele dla działań strategicznych firmy, potrafi także za pomocą narzędzi ekonomicznych przewidywać zachowania rynku.