Logistyka

Logistyka

Logistyka studia II stopnia

 

Opis kierunku Logistyka studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka otrzymujący tytuł magistra, posiada takie umiejętności jak: posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce przedsiębiorstw, zarządzanie procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw, analizowanie kosztów i jakości w działalności logistycznej, organizowanie usług transportowych czy realizację założeń koncepcji Lean management. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach w obszarze TSL a także prze przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe:

  • Menedżer ds. logistyki
  • Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
  • Logistyka w biznesie
  • International Logistics (specjalność prowadzona w języku angielskim)