Apprenticeships

Apprenticeships - information


INFORMACJA O DYŻURACH W SPRAWIE PRAKTYK W PRZERWIE WAKACYJNEJ ROKU AK. 11/12

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym telefoniczny dyżur dla praktykantów odbywa się w każdy czwartek w godz. 12.00-13.00 pod numerem telefonu 697-520-344.  W nagłych wypadkach możliwy również kontakt w innych dniach tygodnia w godz. 11.30-12.30.

mgr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Organizator praktyk zawodowych na WEiZ UZ

 


WZORY DOKUMENTÓW DO ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AK. 11/12

a. Dla osób zaliczających praktykę na podstawie Porozumienia (umowy) pomiędzy Zakładem pracy a Uczelnią:

-Umowa (Porozumienie) (kliknij aby pobrać)

-Załącznik do Umowy (porozumienia) Ramowy program praktyk (kliknij aby pobrać)

-Dzienniczek praktyk (kliknij aby pobrać)

 

b. Dla osób pracujących zaliczających praktykę w trakcie wykonywanej pracy zawodowej:

-Przykładowy wzór podania o zaliczenie wykonywanej pracy w poczet praktyk zawodowych

-Oświadczenie dla osób pracujących (Ekonomia i Zarządzanie - kliknij aby pobrać)

-Oświadczenie dla osób pracujących (Bezpieczeństwo narodowe - kliknij aby pobrać)