Opiekunowie roku

 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

w roku akademickim 2019/2020

 

Rok studiów

Opiekun roku

Pokój

e-mail

Studia stacjonarne

BN-SP

I

dr inż Jarosław Siuda

6 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Magdalena Dalecka-Zaborowska

144 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Tomasz Łagutko

120 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EK-SP

I

dr Anna Niewiadomska

136 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

mgr Piotr Dubicki

114 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Adrianna Dybikowska

129 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LOG-SP

I

dr Agnieszka Perzyńska

16D (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Maciej Kozaryn

5 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Alicja Majewska

151 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV

dr Katarzyna Huk

16D (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZARZ-SP

I

dr Janusz Śnihur

12 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Jadwiga Gorączkowska

151 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Karolina Gębska

139 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BN-SD

I

dr Anna Łoś-Tomiak

11 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr inż. Maciej Dzikuć

155 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EK-SD

I

dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek

153 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Dorota Roszkowska-Hołysz

113 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZARZ-SD

I

dr Renata Maciejewska

120 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr inż. Hanna Bortnowska

111 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LOG-SD(L)

I

dr Anna Ludwiczak

131 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studia niestacjonarne

BN-NP

I

dr inż Krzysztof Graczyk

6 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Tymon Ostrouch

009 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

dr Jarosław Flakowski

009 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EK-NP

I

mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz

114 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

mgr Łukasz Augustowski

114 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Magdalena Wasylkowska

2 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LOG-NP

I

mgr Monika Inków

117 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

mgr Arkadiusz Zagajewski

143 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr Przemysław Dulewicz

143 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV

mgr Mateusz Kurowski

142 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZARZ-NP

I

dr inż. Monika Michalska

119 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Maria Dzikuć

155 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

mgr inż. Wiesław Wasilewski

142 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BN-ND

I

dr Dariusz Stankiewicz

140 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Edward Jakubowski

8 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EK-ND

I

dr Janina Jędrzejczak-Gas

2 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr inż. Anna Łobos

117 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZARZ-ND

I

dr Marta Moczulska

124 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

dr Zbigniew Binek

135 (A-0)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LOG-ND(L)

I

dr inż. Dorota Kużdowicz

3 (A-5)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regulamin określający obowiązki opiekuna roku