Regulaminy i formularze

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin zawodowych praktyk studenckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Instrukcja na wypadek zdarzeń losowych

Procedura postępowania w przypadku dyskryminacji, mobbingu i przemocy

Szczegółowe uregulowania Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Szczegółowe zasady i tryb warunkowego wpisu na następny semestr studiów


RODO

 

FORMULARZE PODAŃ: