Graduates

Janusz Kubicki

j kubickiCzas studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (WEiZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego to jedne z najpiękniejszych lat mojego życia. Poznałem tu wielu przyjaciół i życzliwych ludzi z którymi przyjaźnimy się do dziś, ale przede wszystkim zdobyłem gruntowną wiedzę, niezwykle pomocną w codziennych trudach skutecznego zarządzania prawie 120 tysięcznym miastem.

Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki
(absolwent WEiZ - 1995r.)

 

 

 

 

 

 Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (WEiZ) na zielonogórskiej uczelni wspominam z sentymentem. Był dla mnie nie tylko czas nauki, ale również czas spędzony w gronie nowopoznanych osób – kolegów, koleżanek.

 Wiedze i umiejętności zdobyte podczas studiów wykorzystuje w życiu codziennym, a przed wszystkim w pracy, pełniąc funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Uważam, że Wydział Ekonomii i Zarządzania wykazuje się dużą otwartością na potrzeby studentów. Dzięki profesjonalnej i kompetentnej kadrze naukowej gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

 

Dyrektor MOSiR Zielona Góra Robert Jagiełowicz

Absolwent (WEiZ)