Management Redakcja

Redakcja Management 

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Redakcja Management

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

tel./fax.+48 (68) 328 22 37       

pok. 123

 

Redaktor Naczelny:

prof. zw. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

 

Redaktor językowy:

mgr Peter Preston

 

Redaktor statystyczny:

prof. dr hab. Roman Zmyślony

 

Redaktorzy tematyczni:

prof. zw. dr hab. inż. Jan Skalik

dr Marta Moczulska

 

Redaktorzy techniczni:

dr Marta Moczulska

dr inż. Janusz Adamczyk

 

Skład i łamanie:

mgr inż. Lucyna Andrzejewska