Apr 06 2022

UWAGA STUDENCI

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

drugiego roku studiów pierwszego stopnia

oraz pierwszego roku studiów drugiego stopnia

kierunku LOGISTYKA!

W systemie StudNet od dnia 11 kwietnia 2022 r. ruszy wybór specjalności.


Wybory trwają do 19 kwietnia 2022 r.

Specjalność w ramach kierunku studiów ruszy gdy uzyska liczbę studentów wymaganą do utworzenia grupy, dlatego proszę o podanie dwóch wyborów (pierwsza i druga wybrana specjalność).

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w terminie skutkuje przypisaniem do przypadkowej specjalności decyzją Dziekana bez możliwości zmiany grupy!

 

Oferta specjalności kierunku Logistyka

Na kierunku Logistyka, studia pierwszego stopnia,  oferujemy od piątego semestru trzy specjalności:

                    Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie;

                    Transport i spedycja;

                    Logistyka miejska.

 

Na kierunku Logistyka, studia drugiego stopnia,  oferujemy od drugiego semestru  cztery specjalności:

                    Menedżer ds. logistyki;

                    Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi;

                    Logistyka w biznesie;

                    International logistics (specjalność prowadzona w języku angielskim).