Recenzenci

Lista recenzentów czasopisma „Management” vol. 22 (no 1 i no 2) w roku 2018

 

1.Prof. dr hab. Adela Barabasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

2.Prof. zw. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

3.Prof. zw. dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

4.Prof. dr hab. inż. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)

5.Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

6.Prof. dr hab. Aleksander Grzelak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

7.Prof. zw. dr hab. Lesław Haber (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)

8.Prof. Carlo Ingrao/University of Foggia/Italy

9.Prof. dr hab. Paul Dieter Kluge (Uniwersytet Zielonogórski)

10.Prof. zw. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

11.Prof. dr hab. inż. Piotr Kułyk (Uniwersytet Zielonogórski)

12.Prof. dr hab. inż. Marek Matejun (Politechnika Łódzka)

13.Prof. dr hab. Karolina Mazur (Uniwersytet Zielonogórski)

14.Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

15.Prof. dr hab. inż. Sławomir Nikiel (Uniwersytet Zielonogórski)

16.Prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski (Uniwersytet Zielonogórski)

17.Prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

18.Prof. zw. dr hab. Barbara Olszewska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

19.Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

20.Prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk (Uniwersytet Zielonogórski)

21.Prof. zw. dr hab. Jan Skalik (Uniwersytet Zielonogórski)

22.Prof. zw. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

23.Prof. dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

24.Prof. dr hab. Agnieszka Szpitter (Uniwersytet Gdański)

25.Prof. María del Carmen Vásquez Torres (Technological Institute of Sonora, México)

26.Prof. zw. dr hab. Jolanta Zieziula (Uniwersytet Szczeciński)