Recenzenci

Lista recenzentów  czasopisma „Management” vol. 25  (no 1 i no 2) w roku 2021

1.    Prof. dr hab. Łukasz Arendt (Uniwersytet Łódzki)
2.    Prof. Jurgita Antucheviciene (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
3.    Dr hab. inż. Anetta Barska (Uniwersytet Zielonogórski)
4.    Dr inż. Hanna Bortnowska (Uniwersytet Zielonogórski)
5.    Prof. dr hab. Agnieszka Brelik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
6.    Prof. dr hab. Małgorzata Burchard (Uniwersytet Łódzki)
7.    Prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
8.    Prof. dr hab. inż. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)
9.    Prof. dr hab. Tomasz Dorożyński (Uniwersytet Łódzki)
10.    Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
11.    Carlo Ingrao (University of Foggia)
12.    Prof. László Józsa (University, Győr, Hungary)
13.    Prof. dr hab. inż. Piotr Kułyk (Uniwersytet Zielonogórski)
14.    Kazimierz Krzakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu)
15.    Dr hab. inż. Przemysław Kurczewski (Politechnika Poznańska)
16.    Dr Patrycja Łychmus (Uniwersytet Zielonogórski)
17.    Dr Renata Maciejewska (Uniwersytet Zielonogórski)
18.    Prof. dr hab. inż. Marek Matejun (Uniwersytet Łódzki)
19.    Prof. dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
20.    Prof. dr hab. Beata Skowron-Mielnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
21.    Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Politechnika Warszawska)
22.    Dr Marta Moczulska (Uniwersytet Zielonogórski)
23.     Prof. dr hab. Beata Pawłowska (Uniwersytet Łódzki)
24.    Prof. dr hab. Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódzki)
25.    Prof. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Zielonogórski)
26.    Marianna Siničáková (Technical University of Košice, Slovakia)
27.    Prof. dr hab. Eulalia Skawińska (Uniwersytet Zielonogórski)
28.    Prof. dr hab. Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski)
29.    Prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski (Uniwersytet Zielonogórski)
30.    Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu)
31.    Prof. dr hab. inż. Anna Saniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
32.    Prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
33.    Dr Bartosz Seiler (Uniwersytet Zielonogórski)
34.    Prof. zw. dr hab. Jan Skalik (Uniwersytet Zielonogórski)
35.     Dr Anna Góralewska-Słońska (Uniwersytet Zielonogórski)
36.    Prof. dr hab. Dariusz Sobotkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
37.    Prof. dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu)
38.    Prof. dr hab. Katarzyna Tracz-Krupa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
39.    Prof. María del Carmen Vásquez Torres (Technological Institute of Sonora, México)
40.    Mgr Magdalena Wasylkowska (Uniwersytet Zielonogórski)
41.    Prof. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
42.    Prof. dr hab. dr hab. Stanisław A. Witkowski (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Zamiejscowy w Lubinie)
43.    dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
44.    Prof. dr hab. Jolanta Zieziula (Uniwersytet Szczeciński)
45.    Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)