Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

Zakres współpracy i prenumeraty obejmuje ośrodki zagraniczne m.in.:

  • Technische Universiteit Delft, Nederland, 
  • University of Sheffield, United Kingdom, 
  • Universidad de Oviedo, Escuela de Ingenieros de Minas, Hiszpania, 
  • INSPEC Acquisitions Section, Stevenage, United Kingdom, 
  • Manchester Metropolitan University, United Kingdom, 
  • Technische Universitaet Ilmenau, Germany 
  • Ukrainian Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kiev