Współpraca z ośrodkami krajowymi

Współpracujemy z wieloma ośrodkami krajowymi, w tym:

  • Politechniką Wrocławską, 
  • Politechniką Śląską w Zabrzu, 
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 
  • Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, 
  • Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości.