wydawnictwa

Wydawnictwo

W czasopiśmie "Management" (ISSN 1429-9321)
publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania dotyczące: zarządzania strategicznego, marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i innowacyjności pracowników, finansami, produkcją i środowiskiem. Publikowane prace prezentują również nowe zastosowaniatechnologii informacyjnych w zarządzaniu.
Periodyk ukazuje się od 1997 roku. W ciągu roku wydawane są 2 numery w języku angielskim.

 

Elektroniczna wersja czasopisma (2299-193X) jest dostępna na stronie:

  https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml