Miło nam poinformować, że artykuł

dr Joanny Wyrwy

pt. Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland.

Part I - theoretical considerations

opublikowany w Management , vol. 23, no. 2 (2019)

zacytowano w czasopiśmie Symmetry 2020 (12)

wydawnictwa

Wydawnictwo

W czasopiśmie "Management" (ISSN 1429-9321)
publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania dotyczące: zarządzania strategicznego, marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i innowacyjności pracowników, finansami, produkcją i środowiskiem. Publikowane prace prezentują również nowe zastosowaniatechnologii informacyjnych w zarządzaniu.
Periodyk ukazuje się od 1997 roku. W ciągu roku wydawane są 2 numery w języku angielskim.

Elektroniczna wersja czasopisma (2299-193X) jest dostępna na stronie:

 

 

degruyter logo   http://www.degruyter.com/view/j/manment