WYBÓR PROMOTORÓW - WAŻNE INFORMACJE!

Paź 18 2022
RUSZA WYBÓR PROMOTORÓW!
Uwaga Studenci, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego semestru studiów drugiego stopnia kierunków:
-Bezpieczeństwo Narodowe,
-Ekonomia,
-Zarządzanie,
oraz piątego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku:
-Logistyka.
Wybór promotorów rozpocznie się w piątek 28 października 2022 r. i zakończy się w poniedziałek 31 października 2022 r.
Zapisy na seminaria będą przeprowadzone poprzez stronę internetową:
www.e-wez.wez.uz.zgora.pl na której to zostały utworzone konta studenckie.
Można zalogować się do systemu, ale wybory promotorów będą możliwe od określonych godzin (wskazanych poniżej)!
Studia stacjonarne:
3 rok, studia pierwszego stopnia:
3 rok LOG-SP od godziny 13:30
1 rok, studia drugiego stopnia:
1 rok BN-SD od godziny 14:00
1 rok EK-SD od godziny 14:30
1 rok ZARZ-SD od godziny 15:00
Studia niestacjonarne:
3 rok, studia pierwszego stopnia:
3 rok LOG-NP od godziny 15:30
1 rok, studia drugiego stopnia:
1 rok BN-ND od godziny 16:00
1 rok EK-ND od godziny 16:30
1 rok ZARZ-ND od godziny 17:00
Jeżeli student nie dokona wyboru Promotora to zostanie przypisany - decyzją Dziekana - do Promotora, który ma wolne miejsca w swojej grupie seminaryjnej.
UWAGA! Nie ma możliwości zmiany grupy seminaryjnej.
 Oferta tematyczna seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego" dostępna w linku.