PILNE: 10 grudnia rusza wybór specjalności w systemie StudNet!

Gru 09 2021

 

UWAGA STUDENCI pierwszego roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia i Zarządzanie!

W systemie StudNet w dniu 10.12.2021 r. ruszy wybór specjalności.

Wybory trwają do 17.12.2021 r.

Specjalność w ramach kierunku studiów ruszy gdy uzyska liczbę studentów wymaganą do utworzenia grupy, dlatego proszę o podanie dwóch wyborów (pierwszy i drugi wybór specjalności).

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w terminie skutkuje przypisaniem do przypadkowej specjalności decyzją Dziekana bez możliwości zmiany grupy!

Oferta specjalności:
Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studia drugiego stopnia, oferujemy 3 specjalności:
• Analityk informacji;
• Bezpieczeństwo publiczne;
• Bezpieczeństwo biznesu i administracji;
• Zarządzanie kryzysowe.

Na kierunku Ekonomia, studia drugiego stopnia, oferujemy 4 specjalności:
• Ekonomia menedżerska;
• Ekonomia przedsiębiorstwa;
• Rachunkowość i doradztwo finansowe;
• Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia.

Na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia, oferujemy 5 specjalności:
• Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;
• Menadżer personalny;
• Zarządzanie logistyczne;
• Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych;
• Strategie rozwoju biznesu.