UWAGA STUDENCI! RUSZYŁ OGÓLNOPOLSKI KONKURS "STUDENT WYNALAZCA"!

Gru 02 2021

Ruszył nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. 
Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2021.
Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2022 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
Zapraszamy studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania do przesyłania zgłoszeń!
Źródło: materiały organizatora